DRIFTSSTØTTE

Trenger du hjelp?...

Driftsstøtte for oppdrettsanlegg

Hvis det er behov for dette, kan en spesialist fra ALPHA hjelpe til med spesifikke operasjoner, eller ta del i den daglige driften av anlegget. For spesifikke operasjoner, avtaler vi på forhånd når spesialisten fra ALPHA skal være til stede på anlegget.

Hvis det er behov for en driftskonsulent, velger vi en spesialist fra ALPHA med riktig kompetanse for det aktuelle systemet, den aktuelle fiskearten og ønsket resultat. Konsulenten blir deretter utplassert på anlegget på daglig basis. Konsulenten vurderer alle aspekter av driften, og tar del i den daglige driften med fokus på beste praksis, ytelsen til systemet og opplæring av personell.

Trenger du hjelp? Vi står klar til å hjelpe deg – ta kontakt!