MODULÆR

Flate overflater...

...perfekt for en RAS-løsning fra ALPHA!

Hovedenheter og biofilter fra ALPHA

Utformet for best mulig vannkvalitet, lav TSS, effektiv nitrifikasjon og utmerket gassbalanse for fisken.

ALPHA-systemene opprettholder et produksjonsmiljø med høy stabilitet og god vannkvalitet, og er utformet for på en slik måte at vedlikeholdsrutiner, produksjonsstopp og til og med feil på deler av produksjonsenheten kan håndteres uten risiko. Hovedenheten i ALPHA-systemet har solid overkapasitet på vannbehandling, slik at operatøren kan stenge én av de fire renselinjene for vedlikehold eller reparasjoner ved behov.

Vi bruker et konstruksjonsdesign som gjør at vi kan bygge hele produksjonsenheten i fabrikken vår, og sende den som én leveranse. Systemet installeres på en standard, flat betongplate, noe som gir kunden en rekke fordeler.  

  1. Fabrikktest (FAT)

  2. Kortere installasjonstid – anlegget og bygningen kan bygges samtidig, noe som reduserer konstruksjonstiden og gir bedre avkastning på investeringen.

  3. Fleksibel konstruksjon som gjør det lett å utvide anlegget og endre produksjonstype (arter) eller slaktefrekvens ved å endre det eksisterende tankoppsettet. Dette er mulig på grunn av det gulvmonterte tanksystemet uten rør og betongfundamenter.

  4. Takket være fleksibiliteten til ALPHAs renseanlegg er det mulig å konfigurere systemet for forskjellige slaktescenarioer og arter ved å endre tankoppsett og karutforming.