Hva er fordelene med nøkkelferdige løsninger?

Raskere konstruksjon, ingen faste betongstrukturer, bedre avkastning.

De fleste RAS-oppdrettssystemer er satt sammen av deler fra flere leverandører, som installeres i eksisterende eller spesialbygde bygninger. Dette medfører risiko for operasjonelle og konstruksjonsmessige gråsoner som kan påvirke ytelsen, den operative sikkerheten og biosikkerheten til systemene.

Ved å installere et enhetlig design kan du redusere risikoen betraktelig, og samtidig øke effektiviteten og sikkerheten til anlegget til en lavere totalkostnad.

Vi leverer vann- og slambehandlingssystemer som integrerte deler av systemene våre. Vår målsetning er å sikre best mulig vannkvalitet og reduksjon av avfallsprodukter ved å gjenvinne fiskeslam, og dermed omforme et biprodukt til et sekundærprodukt.

Vi samarbeider tett med våre partnere om design og konstruksjon av bygninger, og tar hensyn til operatørens behov og fiskens velferd under hele design- og byggeprosessen, til vi har levert alle nødvendige undersystemer i en sømløs, nøkkelferdig produksjonsenhet.