OM OSS ...

... og ekspertene våre!

Med oss har du det beste teamet i ryggen

 

Vi engasjerer oss i oppdrettsnæringen

Alpha Aqua A/S ble startet i 2017 av to anerkjente danske selskaper med lang fartstid i oppdrettsbransjen. Målet var å samle et team med de beste og mest innovative teknikerne, veterinærene og biologene innenfor akvakulturbransjen for å utforme og bygge neste generasjon av RAS-systemer for det globale markedet.

Vår motivasjon er innovasjon og kunnskap

I nært samarbeid med strategiske partnere har vi skapt en nøkkelferdig produksjonsplattform ved å revurdere hele verdikjeden, og ved å omfavne nye metoder, materialer, beste praksis og innovasjon. Produksjonsplattformen har svært høye standarder for biosikkerhet, bransjeledende driftstid og unike fleksibilitetsfunksjoner. Alt dette i tillegg til en tjenesteportefølje som gir deg best mulig TCO (totale eierkostnader) og ROI (avkastning) på markedet i dag.

Vi er opptatt av bærekraft og fiskevelferd

Vi utformer holistiske konsepter, eller det vi kaller «livssyklusløsninger». Vi bruker gjenvinningsbare materialer og designer systemene våre slik at de produserer optimale levekår for hver enkelt fiskeart ved å sørge for best mulig vannkvalitet på alle trinn i systemet.

Våre kunderelasjoner bygger på tillit og resultater

Vi måler kvaliteten på produktene og tjenestene våre etter resultatene som oppnås av kundene våre. Vi står side om side med kundene våre, og tilbyr omfattende opplæring, konsulenttjenester og støtte under hele prosessen, fra salg til levering av første innsett. Vi streber kontinuerlig etter å forbedre systemene våre basert på en standard som gjør det enkelt å oppgradere eksisterende systemer med fremtidige forbedringer og utviklinger.

Christoffer Møller Kristensen

CEO

cmk@dk.alpha-aqua.com
+45 2928 1613
 

Gert Jensen

Project Director

gtj@dk.alpha-aqua.com
+45 9385 4664
 

Ramón Pérez

COO / DVM (veterinær) Ekspert på biologisk oppdrett

rap@es.alpha-aqua.com
+45 2148 4504

Rasmus Westergaard Sørensen

Technical Manager / R&D
- Teknologiekspert

ras@dk.alpha-aqua.com
+45 2526 3284

Yuri Skov

Head of Department, Services & Aftersales

yus@dk.alpha-aqua.com
+45 2169 6505