OPPLÆRING

Opplæringsmateriell

ALPHA har solid kompetanse og erfaring innenfor akvakultur, og en dyptgående forståelse av produksjonsprosessene som brukes i næringen. Vi kan derfor levere opplæring på høyt nivå på mange områder innenfor akvakultur og drift av anlegg.

 

  • Grunnleggende RAS (biokjemi, fôring, vannbehandling, osv.)RAS-teknologi og -utstyr. Grunnleggende vedlikehold og drift.
  • Biosikkerhet og hygiene. Hvordan utarbeide en plan for biosikkerhet..
  • Verktøy for drift av oppdrettsanlegg: Produksjonsplanlegging/-prognose (bruk av nøkkelindikatorer).
  • Oversikt over internasjonale sertifiseringsprogrammer.
  • Fiskehelse: Forebygging og behandling. Rask diagnose.
  • Fiskehelse: Helsesjekker og prøvetaking.
  • Fiskehelse: Fiskevelferd, konsept og iverksettelse.
  • Fiskehelse: Veterinærplan.
  • Fôringsplan.