SERTIFISERING

Vi har nødvendige verktøy og kompetanse

ALPHA sitter inne med alle de verktøy og all den kompetansen som trengs for å klargjøre produksjonsanlegg for sertifisering etter internasjonale standarder og retningslinjer for oppdrettsbransjen (Glabal GAP, ASC, osv.).

Vi starter med en intern revisjon, og leverer nødvendige endringer gjennom en realistisk og helhetlig tilnærming. Dette omfatter regelmessige coaching-møter på anlegget, Skype-møter og en trinnvis dokumentasjonsplan for nødvendig dokumentasjon, som regelmessige rapporter, sporbarhetsprogrammer og veterinær- og miljøplaner.

 

Vi leverer også coaching til nøkkelpersoner på anlegget. Hele anlegget må spille på lag for å oppnå ønsket sertifisering, fra ledelsen til arbeidsstyrken. Og ALPHA-konsulenten er selvfølgelig med på laget.