R&D, på utkikk etter utfordringer

Ta kontakt hvis du sitter inne med en god ide. 
Kanskje vi kan realisere den sammen ...

contact@alpha-aqua.com

Vi oppnår ikke kontinuerlig nyvinning i oppdrettsnæringen uten at vi utfordrer den kunnskapen vi har i dag.

Vi jobber hardt med utviklingen av nye produkter, nye prosedyrer og nye konsepter for ALPHA-systemene, og for bransjen som helhet.